Νόμιμο Κέντρο Ξενών Γλωσσών - εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Το φροντιστήριο βρίσκεται στον α΄όροφο της οδού 

                                        Χαριλάου Τρικούπη 146, 146 71 Νέα Ερυθραία

                                        τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8075714 

                                        info@lindnerverlag.eu

      Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2023 / 2024 θα ξεκινήσουν από

      1 Σεπτεμβρίου 2023 , 17.00 με 20.00